25 mars 2024

Förändring i Soltech Energys styrelse

Vivianne Holm har meddelat att hon på egen begäran av personliga skäl lämnat sitt uppdrag som styrelsemedlem i Soltech Energy.

Kommentar från Soltechs styrelseordförande, Mats Holmfeldt:

– Soltech har de senaste åren vuxit kraftigt genom förvärv och organisk tillväxt och byggt en ledande aktör med stark diversifierad verksamhet och en omsättning 2023 på nästan 3 miljarder SEK i tre länder. Jag vill tacka Vivianne Holm för hennes insatser under sina två år som styrelsemedlem i Soltech Energy AB.