20 februari 2020

Castellum beställer takbaserad solanläggning på 30 000 kvm med ett ordervärde på ca 20 MSEK från Soltechs dotterbolag Swede Energy

Soltech Energy Sweden AB (publ):s dotterbolag Swede Energy Power Solutions AB har i hård konkurrens med åtta andra leverantörer tagit hem en order från fastighetsbolaget Castellum att bygga den i särklass största takbaserade solanläggningen hittills i Norden. Anläggningen ska byggas under sommaren 2020 och driftsättas under hösten på Castellums fastighet Kålsered 1:105 i Göteborg och kommer att ha en installerad effekt på ca 3,6 megawatt och bestå av ca. 8 500 solpaneler. Takets yta som kommer att täckas med solceller är ca 30 000 kvm, vilket motsvarar ca fem fotbollsplaner.

Swede Energys tekniska kunnande var avgörande för att få ordern och en produktionsgaranti kommer också att lämnas på anläggningen. Solanläggningen kommer att byggas med den absolut senaste solcellstekniken. 

Soltechs VD, Stefan Ölander i en kommentar:

  • Vi är väldigt nöjda med vårt dotterbolag Swede Energy som har haft ett mycket framgångsrikt 2019 och som nu också inleder 2020 starkt med denna prestigeorder. Det är extra roligt att kunden är Castellum som är ett av Sveriges största och mest hållbara fastighetsbolag med 632 fastigheter fördelade på 4,2 miljoner kvm kontor- och logistikyta i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors. 

För mer information kontaktaStefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Soltech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 07.15 CET.

Om Soltech Energy Sweden AB (publ)                                                                                                         Soltech är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol och Soldags. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 32 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com