2 december 2014

BEST WESTERN Vrigstad – först med egen solcellsanläggning

En av Sveriges största solcellsanläggningar med tunnfilmsteknik installeras nu på Best Westerns hotell i Vrigstad, strax söder om Jönköping.

BEST WESTERN Vrigstad Hotel & Konferens är det första i någon av de ledande hotellkedjorna i Sverige att äga sin egen solcellsanläggning. Anläggningen är en av de största tunnfilmsanläggningarna i Norden med en installerad effekt av 101 760 Wp. Vrigstad Värdshus tillgodoser på detta sätt en betydande del av sin elkonsumtion.

Ett hotell drar mycket energi, inte bara i form av uppvärmning och varmvatten, utan även för tvätt och köksfunktioner. Vi ser fram emot att kunna erbjuda våra kunder ett miljövänligt alternativ där vi så långt det är möjligt tar tillvara på förnybar solenergi säger Svante Stenervik, ägare och VD för BEST WESTERN Vrigstad Värdshus.

-Vi är naturligtvis mycket stolta över att vårt hotell i Vrigstad har tagit ett sådant här beslut som första hotellet i Best Western Scandinavia, och vi hoppas att de ska kunna fungera som ett föredöme för våra övriga 130 hotell i Skandinavien i deras miljöarbete, kommenterar Johan Kukacka, VD för Best Western Scandinavia

Solcellspanelerna som installeras av SolTech Energy är så kallade tunnfilmssolceller och har vid jämförelse med traditionella kiselsolceller fördelen att bättre kunna ta tillvara diffust ljus, som är fallet en molnig dag. De är dessutom mer temperaturtåliga och inte lika känsliga för skuggning. Som ett resultat producerar SolTechs tunnfilmssolceller cirka 5-10 % mer energi per installerad watt och år vid jämförelse med traditionella kristallina solceller, och detta till samma eller lägre kostnad per watt. 

– SolTech är i en mycket expansiv fas, både i Sverige och internationellt. Som ett led i det arbetet är vi stolta att få förtroendet att leverera den här anläggningen och ser fram emot att sätta den i drift, kommenterar Frederic Telander, VD för SolTech Energy.

Fakta hotellets solcellsanläggning

  • Anläggningen består av 1 272 st tunnfilmspaneler av märket SolTech Supreme
  • Total installerad effekt: 101 760 Wp

Kontakt

  • Svante Stenervik, VD och ägare BEST WESTERN Vrigstad Hotel & Konferens, tel; 0382-575000 svante@meetingsmaland.se
  • Frederic Telander, VD SolTech Energy Sweden AB, tel; 08-441 88 40 frederic.telander@soltechenergy.com

Om SolTech Energy

SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas och fungerar både som klimatskydd, aktiv tilläggsisolering och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. SolTech erbjuder även unika tunnfilmssolceller för integration i en fastighets yttre skal. Produkterna levereras som traditionella eller semitransparenta solceller eller som isolerglasmoduler i olika format och storlekar.

SolTech bedriver verksamhet i Sverige genom moderbolaget SolTech Energy Sweden AB, samt genom det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Moderbolaget har idag cirka 2 700 aktieägare och planerar att lista SolTechaktien på Nasdaq/OMX, First North under 2015.