19 maj 2022

”Bäddat för ihållande stark tillväxt”

Läs Aktiespararnas Q1-analys om Soltech som motiverar ett värde på 35–41 kr för aktien.
 
Aktiespararna menar även att Soltech har inlett året starkt trots ett kvartal som präglats av tuffa omvärldsförhållanden och framför allt ser de positivt på den kraftigt ökande organiska tillväxten.
 
De nämner även EU-kommissionens nyligen presenterade solenergistrategi som bland annat innebär en fördubbling av etableringstakten av solcellsanläggningar. Detta talar för att Soltech, och solbranschen i stort, står inför en stark tillväxt de kommande åren.

Här kan du läsa analysen i sin helhet:
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-soltech-internationell-expansion-och-tresiffrig-svensk-tillvaxt