8 december 2023

Axpo, Egmont och Soltech Energy Solutions tecknar elköpsavtal för ny solcellsanläggning i Sverige

Byggnationen av en ny solcellspark i södra Sverige är resultatet av ett unikt samarbete mellan energibolaget Axpo, mediekoncernen Egmont och solenergibolaget Soltech Energy Solutions. Solcellsparken kommer att byggas av Soltech Energy Solutions och Axpo kommer att hantera projektets långsiktiga risker och leveransen av solel till elnätet. Solenergin kommer sedan att handlas genom ett energihandelsavtal (PPA) och den förnybara elen kommer att täcka hälften av Egmonts elförbrukning i Sverige och Norge.

KÖPENHAMN/STOCKHOLM, 8/12 – Axpo har faciliterat en långsiktig transaktion av förnybar el producerad av Soltech Energy Solutions och såld till mediekoncernen Egmont. Parterna har i samarbete tecknat ett sjuårigt energihandelsavtal för byggnation av en 11 MW solcellspark, utvecklad av Soltech Energy Solutions. Solcellsparken planeras vara i drift sommaren 2024 och kommer att vara belägen i södra Sverige, nära Falkenberg.

Solcellsinstallationen kommer årligen att tillföra cirka 11 GWh förnybar el till elnätet, vilket motsvarar den genomsnittliga förbrukningen för cirka 1 200 nordiska hushåll*. Egmont är ensam köpare av elen vilket kommer att täcka 50 procent av Egmonts elförbrukning i Sverige och Norge. Egmont har tidigare ingått ett PPA-avtal för en dansk solcellspark som togs i drift i mitten av 2023 och som kommer att täcka mer än 90 % av Egmonts elförbrukning i Danmark.

”När vi satte vårt mål om 100 procent grön el från 2022 ville vi också arbeta för en förnybar elförsörjning som kan göra skillnad för energisektorn, och använda vår storlek som koncern för att förverkliga det. Den ambitionen har lett oss till det unika och spännande samarbetet med Axpo och Soltech Energy Solutions. Vi är stolta över att vara ledande inom mediebranschen när vi gör den här typen av investeringar i förnybar energi. Det här avtalet är en viktig del av vår "Go Greener"-resa”, säger Raphaëlle Stewart, hållbarhetsansvarig på Egmont.

Axpo Sverige AB:s Senior Originator David Eickhoff tillägger: "Samarbete är nyckeln till energiomställningen och vi är mycket glada över att kunna tillkännage denna framgång under en utmanande tid för energimarknaderna. Soltech Energy Solutions gröna elproduktion, Egmonts engagemang för en grön elupphandling och Axpos lösningar för säkring och handel med energi var alla lika viktiga för denna affär. Genom att använda vår expertis och långa erfarenhet av PPA:er kunde vi strukturera affären så att den passade alla inblandade parters behov."

”Soltech Energy Solutions är stolta över att få bygga denna solcellspark som kommer att bidra till den gröna omställningen i Sverige och Norge. Samarbetet med Egmont och Axpo, båda med höga hållbarhetsambitioner, känns verkligen givande. Samarbeten som dessa lägger en viktig grund för investeringar i storskaliga solcellsinstallationer”, säger Fredrik A Svensson, Affärsområdeschef Solparker, Soltech Energy Solutions.

Fakta:

  • Från och med 2022 har Egmont satt som mål att täcka sin elförbrukning med 100 procent grön el, det vill säga el från förnybara källor.
  • Axpo har tecknat ett PPA-avtal med Egmont och Soltech Energy Solutions för uppförande av en solcellspark i södra Sverige. Egmont är ensam köpare av de förnybara elcertifikaten från solcellsparken, som kommer att leverera uppskattningsvis 11 GWh el per år.
  • Samarbetet mellan Egmont, Axpo och Soltech Energy Solutions löper över en sjuårsperiod och kommer att täcka cirka 50 procent av Egmonts elförbrukning i Norge och Sverige.
  • Solcellsparken kommer att täcka en yta motsvarande cirka 19 fullstora fotbollsplaner.
  • Termen "PPA" står för Power Purchase Agreement vilket är elhandelsavtal som ofta används inom solenergibranschen. Ett elhandelsavtal är ett juridiskt avtal mellan en utvecklare av ett solenergiprojekt och en köpare (ofta ett elbolag eller ett företag) för försäljning av el.

* Anm.: Baserat på uppgifter från Eurostat och nationell befolkningsstatistik.

Om Egmont
Egmont är en ledande nordisk mediekoncern med fokus på storytelling, journalistik och teknik. Egmont skapar innehåll i olika medier, till exempel film, TV, biografer, dataspel, tidskrifter, böcker, utbildning, e-handel och byråer. Egmont ligger bakom Story House Egmont, Nordisk Film, TV 2 i Norge, Lindhardt & Ringhof och Cappelen Damm. Egmont är en stiftelse som donerar ca 100 miljoner DKK varje år för att stödja barn och ungdomar i riskzonen.

Om Axpo
Axpo är Schweiz största producent av förnybar energi och en internationell ledare inom energihandel och marknadsföring av sol- och vindkraft. Med hjälp av den senaste tekniken förnyar sig Axpo för att möta de föränderliga behoven hos sina kunder i över 30 länder i Europa, Nordamerika och Asien. Axpo Nordic är en del av Axpo-koncernen. Fokus för verksamheten i Norden ligger på långsiktiga elförsörjnings- och inköpsavtal. Utöver sin PPA-verksamhet utvecklar Axpo Nordic skräddarsydda produkter och tillhörande tjänster för sina kunder, såsom återförsäljare, industri och producenter.

Om Soltech Energy
Soltech är en helhetsleverantör som utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 80 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För mer information se: www.soltechenergy.com