21 februari 2017

ASRE får stororder i Nanjing – ger 300 MSEK under avtalets löptid

SolTechs dotterbolag ASRE i Kina har tecknat en order med Nanjing Gold Dragon Bus Co. Ltd. Ordern gäller installationen av en solenergianläggning på 8 megawatt (MW) som beräknas ge årliga intäkter på cirka 12 MSEK. Under avtalets 25 åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 300 MSEK. I och med denna order har ASRE i dagsläget en orderstock om 17,4 MW av 2017 års mål om 50 MW.

Anläggningen beräknas täcka en takyta på ca 8 hektar (80 000 m2) och årligen producera cirka 8 000 000 kWh. Vid jämförelse är den ca tre gånger större än Sveriges hittills största anläggning, Solsidan utanför Varberg. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar under 25 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 78,5 MSEK och denna beräknas vara färdigbyggd under tredje kvartalet 2017.

Nanjing Gold Dragon Bus Co. Ltd är en ledande tillverkare av el-bussar och har en total produktionsvolym på över 50 000 bussar årligen. Nanjing är provinshuvudstad i Jiangsu-provinsen med 75 miljoner invånare och ligger som ASRE: s hemstad, Hangzhou och Shanghai, alla inom två till tre timmars bilresa från varandra på Kinas tätbefolkade östkust.

VD Frederic Telander i en kommentar:

 Vår absolut största order hittills i ASRE och ett genombrott inom segmentet för megaanläggningar på tak. Den är dubbelt så stor som vår tidigare största kund och ca tre gånger så stor som Solsidan, Sveriges största anläggning. Med denna order har ASRE under årets inledning redan säkerställt en tredjedel av lagd försäljningsplan för hela 2017. Vi ser därför möjligheterna för våra produkter och upplägg i Kina som fortsatt mycket goda. 


För mer information, vänligen kontakta: 
Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mail; frederic.telander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 februari 2017 kl. 07:00 CEST.

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy är ett svenskt solenergiföretag som specialiserat sig på att genom estetiskt tilltalande lösningar verka för att varje byggnad ska producera mer energi än vad den förbrukar. SolTech Energy utvecklar egna produkter som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och som är en del av en fastighets yttre skal och som producerar varmvatten eller elektricitet. I produktsortimentet ingår även unika och kundanpassade semitransparenta tunnfilmssolceller som bland annat säljs via Bolagets exklusiva avtal med Sapa Buildings Systems i Norden och Baltikum. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2017 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad kapacitet på 230 megawatt (MW) som 2020 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.