14 september 2023

Analysguiden: ”Vi bibehåller vår riktkurs på 25 kronor”

Så skriver Analysguiden, en del av Aktiespararna, i en dagsfärsk analys av Soltech Energys aktie. Sett till aktiens värdering landar Analysguiden i att Soltech-aktien fortsatt är kraftigt undervärderad och resonerar för att börsvärdet är alldeles för lågt. De upprepar därmed sin tidigare riktkurs på 25 kronor per aktie för Soltech-aktien.

Analysen innehåller även en marknadsöverblick i vilken Analysguiden särskilt belyser Soltechs breddning mot två strategiska områden. Det första är solparksområdet, där Soltech slutit avtal med Norska Solgrid om potentiellt ordervolymer till 700-1000 MSEK under de närmsta åren, och potentiellt upp till 2 miljarder totalt. Det andra området analytikerna ringar in lite extra är expertisen inom storskalig elbilsladdning, där dotterbolaget E-Mobility leder koncernens satsning på ett område som väntas växa rejält under kommande år.

Analysen kommenterar dock att marginalförbättringen dröjer och pekar på att bruttomarginalen ligger kvar på 35%. 2023 är återigen ett utmanande år men ledningen och alla dotterbolag jobbar hårt med att förbättra marginalerna löpande.

Sammanfattningsvis bedömer Analysguiden att de ser en betydande uppsida i aktien och lägger även fram ett resonemang där de redogör att de inte hittar någonting tillräckligt substantiellt för att ens i närheten förklara den fallande kursutvecklingen och den låga värderingen.

Här kan du ta del av hela analysen: https://www.aktiespararna.se/analyser/soltech-energy-forskjutning-av-marginalmalet