20 juli 2020

Advanced Soltechs ASRE får ny order som ger 7,6 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, ASRE, har tecknat en order med Daikyo Nishikawa Tongyang Auto Parts Co. Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på425 KWoch beräknas ge årliga intäkter påcirka 380 TSEK, eller cirka 7,6 MSEK under avtalets 20-åriga löptid.

Anläggningen beräknas årligen producera cirka 446 250 kWh och kunden köper elektriciteten som anläggningen producerar under 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE uppgår till cirka 2,4 MSEK och byggstart planeras till kvartal 4, 2020.

Den totala installerade solenergikapaciteten i Kina uppgår nu till 143 megawatt (MW). Detta motsvarar cirka 1 430 000 kvadratmeter tak eller cirka 204 fotbollsplaner. Den energi som produceras varje år motsvarar elförbrukningen i cirka 9 000 svenska villor.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

– Vi märker av en ökad aktivitet i Kina trots Coronakrisen och vi ser ljust påframtida affärsmöjligheter. Denna order är andra fasen i en redan existerande installation vilket bevisar att kunder gärna utökar sin satsning på solenergi när de ser de positiva effekterna och att ASRE även kan öka sin installerade solenergikapacitet genom merförsäljning till existerande kunder. 

För mer information kontakta:

Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.comeller Max Metelius, VD Advanced Soltech Sweden AB Tel: 072-316 04 44. E-post: max.metelius@advancedsoltech.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Soltech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 juli 2020 kl. 07:30 CET.

Om Soltech Energy Sweden AB (publ)

Soltech är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol, Soldags, Takorama och Fasadsystem. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 34 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen

Soltech Energys satsning i Kina bedrivs i Advanced Soltech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer påkunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) solel. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på1 000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till elnätet år 2024.

ASRE och Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. är helägda dotterbolag till Advanced Soltech Sweden AB (publ). ASAB ägs till 51 % av Soltech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av Soltechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc.