23 september 2021

Advanced Soltech tecknar en order i Kina som ger cirka 52 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med Xinmaji Industrial Co Ltd. Ordern gäller en installation av en solenergianläggning på 3,9 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på cirka 2,6 MSEK, eller cirka 52 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningen, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till cirka 22,4 MSEK och byggstart planeras till första kvartalet 2022. Projektet når god lönsamhet helt utan subventioner och är beläget i Guangdong-provinsen.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

– Detta projekt är beläget i en industripark med ca 10 000 medarbetare. Att installera solenergi är en viktig del i kundens kommunikation både mot anställda och kunder. Dessutom sänker det kundens energikostnader och det viktigaste, bidrar till att minska skadliga klimatutsläpp.