22 oktober 2021

Advanced Soltech tecknar en order i Kina som ger cirka 48 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med Shanxi YangTai Longyan Energy Technology Co. Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 3 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på cirka 2,4 MSEK, eller cirka 48 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningen, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till cirka 17,6 MSEK och byggstart planeras till första kvartalet 2022. Projektet når god lönsamhet utan några subventioner och är beläget i Shanxi-provinsen.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

– Detta projekt är en del av vårt ramavtal med Shanxi Yang Tai Group. Vi fortsätter att bygga orderbok inför kommande kapitalanskaffning i samband med noteringen av bolagets aktier på First North Growth Market i slutet av oktober 2021.