26 oktober 2021

Advanced Soltech tecknar en order i Kina som ger cirka 30 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med Jiangxi ChongShan Copper Industry Co. Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 2 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på cirka 1,5 MSEK, eller cirka 30 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningen, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till cirka 12 MSEK och byggstart planeras till första kvartalet 2022. Projektet når god lönsamhet utan några subventioner och är beläget i Shanxi-provinsen.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

– Denna order bidrar till en stark orderbok med projekt som snabbt kan konverteras till intäktsgenererande tillgångar efter noteringen av bolagets aktier på First North Growth Market den 29 oktober 2021.