13 juni 2023

Advanced Soltech Sweden AB (publ) ingår avtal avseende refinansiering om cirka 820 MSEK

Advanced Soltech Sweden AB (publ) har ingått avtal avseende en sale and leaseback-finansiering om cirka 820 MSEK. Avtalets första del omfattar ca 670 MSEK för återbetalning av den säkerställda obligationen SOLT5. När detta är genomfört kommer avtalets resterande del, vilket omfattar ca 150 MSEK att slutföras. Denna del kommer att användas för återbetalning av obligationerna SOLT2 och SOLT3 i kombination med likviden från en riktad nyemission om cirka 140 MSEK, som Bolaget planerar att genomföra och som Soltech Energy kommer delta i. Bolaget bedömer att den årliga finansieringskostnaden genom refinansieringen minskar med 61 MSEK i förhållande till räkenskapsåret 2022 i takt med att effekten av refinansieringen får fullt genomslag.

Sammanfattning

Advanced Soltech Sweden AB (publ) och dess berörda dotterbolag (”Bolaget”; ”Koncernen” eller ”Koncernbolagen” beroende på sammanhang) har ingått avtal med det kinesiska bolaget JiangSu Financial Leasing Co., Ltd. ("JiangSu Leasing") för att vara en del av refinansieringen av Bolagets utestående obligationer. Finansieringen är en så kallad sale och leaseback finansiering som tillhandahåller Koncernen 541 MCNY (cirka 820 MSEK) (”sale and leaseback finansiering”).

Därutöver och som en del av refinansieringen av Bolagets utestående obligationer, har styrelsen initierat en process syftande till att genomföra en riktad nyemission om cirka 140 MSEK baserat på bemyndigandet från årsstämman den 19 maj 2022.

Refinansieringen genom sale and leaseback-finansieringen, och en framgångsrikt genomförd riktad nyemission, beräknas minska kostnaderna med 19 MSEK på kvartalsbasis jämfört med Q1 2023 och jämfört med räkenskapsåret 2022 minskar kostnaderna med 61 MSEK på årsbasis.

På grund av att refinansieringsprocessen av Bolagets utestående obligationer tagit längre tid än beräknat, har Bolaget uppdaterat sitt finansiella mål att nå 1 GW i installerad kapacitet till 2026, från tidigare 2024.

Bolaget bedömer att de nuvarande anslutna och intäktsgenererande installationerna på cirka 250 MW kompletterade med färdigställande av installationer under uppbyggnad på 41 MW, skulle under nuvarande förutsättningar ge årliga intäkter på 274 MSEK.

Vd Stefan Ölander kommenterar:

– Det är väldigt positiva nyheter för både Soltech Energy och Advanced Soltech att de nu kan refinansiera sina tillgångar till fördelaktiga villkor. Finansieringslösningen kommer att avsevärt öka bolagets lönsamhet, skapa goda förutsättningar för en fortsatt lönsam tillväxt och minska valutarisken. Det är självklart för oss som stor ägare att delta i emissionen som kommer att stärka bolaget och öka värdet på vårt innehav, säger Stefan Ölander, vd på Soltech Energy.

ASAB´s vd Max Metelius kommenterar:

– Refinansieringen i Kina av de utestående obligationerna är mycket positiv. Vi uppnår lägre ränta och skattekostnader, samtidigt som vi i stort sett eliminerar valutarisken. Med den nya finansieringen har vi begränsat kravet på säkerhet för den nuvarande finansieringen, och därigenom skapat en bra finansiell plattform för att uppnå vårt mål om 1 GW installerad kapacitet, samtidigt som vi lagt grunden för fortsatt lönsam tillväxt, kommenterar Max Metelius, vd, Advanced Soltech.

*JiangSu Leasing är ett av Kinas större leasingföretag, grundat 1985 och noterat på Shanghaibörsen sedan 2018. De fem största ägarna är JiangSu Communications Holding Co Ltd (ett provinsiellt statligt bolag som investerar i infrastruktur), Bank of Nanjing Co Ltd, Jangsu Yangtze Highway Bridge Co Ltd, BNP Paribas och International Finance Corporation (en del av Världsbanken). För mer information om JiangSu Leasing vänligen se https://www.jsleasing.cn/en/.

Här finns Advanced Soltechs mer omfattande pressmeddelande: https://advancedsoltech.se/investerare/pressmeddelanden/