15 juni 2023

Advanced Soltech har beslutat om en riktad nyemission om cirka 141 MSEK som är fulltecknad samt en kompensationsemission för övriga aktieägare om cirka 99 MSEK

Styrelsen i Advanced Soltech Sweden AB (publ) har den 14 juni 2023, som en del av bolagets refinansieringsprocess, beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 141 MSEK. Den riktade nyemissionen är fulltecknad, men tilldelning är villkorad av styrelsens godkännande. Huvudägarna Soltech Energy Sweden AB (publ) och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. har tecknat aktier för ett totalt belopp om 118,3 MSEK. Soltech Energy har tecknat sig för 39 640 390 aktier, en total investering på 60,2 MSEK.

Soltech Energys vd Stefan Ölander kommenterar:

”Detta är en mycket bra möjlighet för Soltech att investera i världens största solenergimarknad till en låg värdering. Tisdagens besked att JiangSu Leasing investerar ca 820 MSEK i en sale- och leasebacklösning var dessutom mycket efterlängtat med hänsyn till Advanced Soltechs situation med förfall av obligationer motsvarande nästan 1 miljard SEK i början av juli. Genom denna fulltecknade emission möjliggörs den nya finansieringslösningen som innebär 61 MSEK lägre finansieringskostnader årligen för Advanced Soltech som nu kan vidareutveckla sin affär ytterligare.”

Kompensationsemission i augusti till alla aktieägare i Advanced Soltech

Styrelsen i Advanced Soltech har även beslutat att genomföra en kompensationsemission om cirka 99 MSEK med samma teckningskurs (*10 SEK per aktie) som den riktade nyemissionen för att kompensera övriga aktieägare för utspädningen som den riktade nyemissionen innebär.

Full anslutning vid genomförd riktad nyemission och kompensationsemission skulle innebära ett totalt tillskott av eget kapital på cirka 240 MSEK.

Advanced Soltechs vd Max Metelius kommenterar:

”Med den nya finansieringen på plats, bestående av ett sale- och leaseback-finansieringsavtal i Kina på cirka 820 MSEK kompletterat med denna riktade nyemission, har vi reducerat räntekostnaderna, minskat valutarisken och skapat en stabil finansiell plattform som förbättrar resultatet väsentligen. Nu kan vi fokusera på tillväxt igen.”

Här finns Advanced Soltechs mer omfattande pressmeddelande: https://advancedsoltech.se/investerare/pressmeddelanden/

* 10 SEK motsvarar ett volymvägt genomsnittligt pris för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 10 handelsdagarna fram till och med 13 juni 2023 (”VWAP”) som uppgår till 9,98 SEK. Styrelsen bedömer således teckningskursen som marknadsmässig