Soltech Energys dotterbolag Advanced Soltech särnoteras

Vi är nu stolta över att kunna offentliggöra särnoteringen av Advanced Soltech. Våra aktieägare får ett attraktivt erbjudande om att utöka sin investering i världens största solenergimarknad genom att använda de inköpsrätter som alla Soltech Energys aktieägare tilldelas. Inköpsrätterna ger rätt till att förvärva aktier i Advanced Soltech. Väljer en aktieägare att inte utnyttja sina inköpsrätter, kan de säljas och denne har kvar en del av sin investering i solenergimarknaden i Kina genom att Soltech Energy fortsatt kommer vara en stor ägare i Advanced Soltech. Samtliga nyemitterade aktier från Soltechs nyligen avslutade företrädesemission och övertilldelningsemission kommer att tilldelas inköpsrätter. Läs mer om särnoteringen, prospektet och hitta anmälan på Advanced Soltechs hemsida