Soltech Energy är ägare i Advanced Soltech, en verksamhet i Kina som sedan ett antal år bedrivs av Advanced Soltech och i Longrui Solar Energy. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig istället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme sol-el. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på 1000 megawatt som är fullt ansluten till el-nätet år 2024.

Sedan 29 oktober 2021 är Advanced Soltech särnoterade på Nasdaq First North Growth Market.

Till ASAB