Pressmeddelanden (regulatoriska)

 • SolTechs Kinaverksamhet ökar med 33,6 MSEK

  Läs mer
 • SolTechs Kinaverksamhet ökar med 33,6 MSEK

  Läs mer
 • SolTechs dotterbolag, Advanced SolTech, emitterar gröna seniora säkerställda företagsobligationer

  Läs mer
 • Ytterligare en order för SolTechs ASRE

  Läs mer
 • SolTechs Kinabolag ASRE tar ny affär

  Läs mer
 • SolTechs dotterbolag, Advanced SolTech, undersöker möjligheten att emittera ett senior säkerställt obligationslån

  Läs mer
 • SolTech Energy vinner innovationspris

  Läs mer
 • SolTechs ASRE förvärvar 70 procent av en solenergiportfölj i Kina som ger intäkter på ca 110 MSEK över 20 år

  Läs mer
 • Peab och Veidekke första SolTech Facade kunderna i Sverige och Norge

  Läs mer
 • SolTechsKina bolaglevererar ny affär

  Läs mer
 • SolTechs ASRE levererar affär på 49 MSEK

  Läs mer
 • Rättelse: SuZhou LongJie Special Fiber skall i stället vara HuiZhou JinLongYu Cable Industrial Development

  Läs mer
 • SolTechs ASRE levererar affär på 24,7 MSEK

  Läs mer
 • SolTech Energy presenterar förvärvsstrategi för ökad tillväxt

  Läs mer
 • SolTech Energy byter Certified Adviser till Erik Penser Bank

  Läs mer
 • SolTechs gröna obligation tecknades till 70 MSEK och kompletteras med en kredit i Kina med upp till 100 MSEK

  Läs mer
 • SolTechs Kinasatsning får ytterligare order

  Läs mer
 • SolTechs Kinasatsning levererar. Ny order ger 82 MSEK i intäkt under avtalsperioden.

  Läs mer
 • SolTechs ASRE får ny order som ger 24 MSEK i intäkt under avtalsperioden

  Läs mer
 • SolTech Energy lanserar framtidens tak!

  Läs mer
 • SolTech hjälper Kina från kol till sol. Nya order för ASRE ger 44 MSEK i intäkt under avtalsperioden

  Läs mer
 • SolTechs ASRE får ny order som ger 83 MSEK i intäkt under avtalsperioden

  Läs mer
 • SolTechs dotterbolag, ASAB, offentliggör prospekt för femårig grön obligation med 8,25 procent i årsränta

  Läs mer
 • SolTechs ASRE får ny order som ger 11,56 MSEK under avtalets löptid

  Läs mer
 • Kommuniké från extra bolagsstämma i SolTech Energy Sweden AB (publ). den 31 aug 2018

  Läs mer
 • Delårsrapport SolTech Energy Sweden AB (publ) januari - juni 2018

  Läs mer
 • Rättelse: Advanced SolTech Sweden AB (publ) januari - juni 2018. Delårsrapport i bilaga ej bara i länk.

  Läs mer
 • Delårsrapport Advanced SolTech Sweden AB (publ) januari - juni 2018

  Läs mer
 • SolTech och ASP förlägger ASAB:s börsintroduktion till senhösten 2019-uppföljning av finansieringsstrategi från oktober 2017

  Läs mer
 • Aktieägarna i SolTech Energy Sweden AB (publ). kallas till extra bolagsstämma den 31/8, 2018, kl. 10.00 på Upplagsvägen 1 i Årstaberg.

  Läs mer
 • Stefan Ölander ny VD i SolTech Energy och Frederic Telander ny ordförande

  Läs mer
 • SolTechs ASRE förvärvar nybyggd rekordanläggning på 12,7 MW av ASP för cirka 86 MSEK

  Läs mer
 • Två anläggningar på tillsammans 4,8 megawatt (MW) är nu anslutna till elnätet i Kina och genererar intäkter

  Läs mer
 • SolTechs dotterbolag ASAB:s gröna obligation tecknades till 99 procent

  Läs mer
 • Ytterligare en anläggning på 2,75 megawatt (MW) är nu ansluten till elnätet i Kina och genererar intäkter

  Läs mer
 • SolTech Energy ny medlem i internationella Climate Bonds Partners Program

  Läs mer
 • SolTechs ASRE får ny order som ger 44,6 MSEK under avtalets löptid

  Läs mer
 • SolTechs ASRE opåverkat av ny subsidiepolitik i Kina

  Läs mer
 • Kommuniké från årsstämma i SolTech Energy Sweden AB (publ). den 29 maj 2018

  Läs mer
 • SolTechs dotterbolag, Advanced SolTech, offentliggör prospekt för femårig obligation med 8,75 procent i årsränta

  Läs mer
 • Advanced SolTech avser förutsatt godkänt prospekt, emittera en femårig obligation med 8,75 procent i årsränta för att finansiera liggande order.

  Läs mer
 • Ereim lägger ny miljonorder på SolTech ShingEl

  Läs mer
 • SolTech Energy Sweden AB (publ) publicerar årsredovisning för 2017

  Läs mer
 • Senarelagt offentliggörande av SolTech Energys årsredovisning 2017

  Läs mer
 • Kallelse till årsstämma i SolTech Energy Sweden AB (publ)

  Läs mer
 • SolTechs ASRE får ny order som ger 47,6 MSEK under avtalets löptid

  Läs mer
 • Ytterligare en anläggning på 2,885 megawatt (MW) är nu ansluten till elnätet i Kina och genererar intäkter

  Läs mer
 • SolTech Energy lanserar ny solcellsfasad

  Läs mer
 • Ny order för SolTechs ASRE ger 45 MSEK under avtalets löptid

  Läs mer
 • Ny order för SolTechs ASRE ger 63,8 MSEK under avtalets löptid

  Läs mer
 • SolTech först på ny obligationsmarknad hos Nasdaq

  Läs mer
 • SolTech Energy säljer Wasa Rör

  Läs mer
 • Pressrelease - bokslutskommuniké 2017 - SolTech Energy Sweden AB (publ)

  Läs mer
 • SolTech Energy får ShingEl-order från Paradoumo Gruppen på 500 000 kronor

  Läs mer
 • Obligationen i SolTechs dotterbolag ASAB tecknades till 128 MSEK

  Läs mer
 • SolTech Energy får sin första norska kund under SAPA avtalet

  Läs mer
 • SolTechs dotterbolag, Advanced SolTech, offentliggör prospekt för femårig obligation med 8,75 procent i årsränta.

  Läs mer
 • Korrigering: Bokslutskommuniké 2017 - Advanced SolTech Sweden AB (publ)

  Läs mer
 • Bokslutskommuniké 2017 - Advanced SolTech Sweden AB (publ)

  Läs mer
 • Ny order för SolTechs ASRE i Shanghai ger 58,5 MSEK under avtalets löptid

  Läs mer
 • Handel med nyemitterade aktier påbörjas den 31 januari 2018. Styrelsen har även beslutat om en mindre kvittningsemission.

  Läs mer
 • Ytterligare en anläggning på 2,28 megawatt (MW) är nu ansluten till elnätet i Kina och genererar intäkter

  Läs mer
 • Ytterligare en anläggning på 1,2 megawatt (MW) är nu ansluten till elnätet i Kina och genererar intäkter

  Läs mer
 • Ytterligare två anläggningar på 878 kilowatt (KW) respektive 257 KW, är nu anslutna till elnätet i Kina och genererar intäkter

  Läs mer