Pressmeddelanden (regulatoriska)

 • KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (PUBL). DEN 20 DEC 2017

  Läs mer
 • SolTech Energy Sweden AB (publ) företrädesemission övertecknad

  Läs mer
 • Ytterligare 1,82 megawatt (MW) är nu anslutet till elnätet i Kina och genererar intäkter

  Läs mer
 • SolTech Energy hjälper Ekerö Arena bli ”off grid”, dvs självförsörjande på el.

  Läs mer
 • SolTechs ASRE tecknar avtal med delägaren ASP om övertagande av ny jätteorder på 13 MW. Ordern ger 308 MSEK under avtalets löptid.

  Läs mer
 • Ereim lägger miljonorder på SolTech´s nya produkt - ShingEl

  Läs mer
 • Ytterligare 1,43 megawatt (MW) är nu anslutet till elnätet i Kina och genererar intäkter

  Läs mer
 • Vasakronan lägger miljonorder på SolTech´s nya produkt ShingEl

  Läs mer
 • SolTechs Energy och SVEA Solar ingår samarbete

  Läs mer
 • Offentliggörande av prospekt avseende företrädesemission i SolTech Energy Sweden AB (publ)

  Läs mer
 • Aktieägarna i SolTech Energy Sweden AB (publ) kallas till extra bolagsstämma den 20/12, 2017, 10.00 i Bolagets lokaler, Mekanikervägen 12 i Tullinge.

  Läs mer
 • SolTechs samägda bolag ASRE tecknar order i Kina som ger 122 MSEK under avtalets löptid

  Läs mer
 • SolTech Energy Sweden AB (publ) beslutar om företrädesemission

  Läs mer
 • SolTechs samägda bolag ASRE tecknar order om 3 MW som ger 74 MSEK under avtalets löptid

  Läs mer
 • SolTech Energy får order på 5,7 MSEK från Rexel

  Läs mer
 • SolTech Energy tecknar distributionsavtal med Rexel – en av världens största elgrossister

  Läs mer
 • ASRE tecknar kinesisk order på 3,4 MW som ger 4,6 MSEK årligen

  Läs mer