Pressmeddelanden (regulatoriska)

 • KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (PUBL). DEN 20 DEC 2017

  Läs mer
 • SolTech Energy Sweden AB (publ) företrädesemission övertecknad

  Läs mer
 • Ytterligare 1,82 megawatt (MW) är nu anslutet till elnätet i Kina och genererar intäkter

  Läs mer
 • SolTech Energy hjälper Ekerö Arena bli ”off grid”, dvs självförsörjande på el.

  Läs mer
 • SolTechs ASRE tecknar avtal med delägaren ASP om övertagande av ny jätteorder på 13 MW. Ordern ger 308 MSEK under avtalets löptid.

  Läs mer
 • Ereim lägger miljonorder på SolTech´s nya produkt - ShingEl

  Läs mer
 • Ytterligare 1,43 megawatt (MW) är nu anslutet till elnätet i Kina och genererar intäkter

  Läs mer
 • Vasakronan lägger miljonorder på SolTech´s nya produkt ShingEl

  Läs mer
 • SolTechs Energy och SVEA Solar ingår samarbete

  Läs mer
 • Offentliggörande av prospekt avseende företrädesemission i SolTech Energy Sweden AB (publ)

  Läs mer
 • Aktieägarna i SolTech Energy Sweden AB (publ) kallas till extra bolagsstämma den 20/12, 2017, 10.00 i Bolagets lokaler, Mekanikervägen 12 i Tullinge.

  Läs mer
 • SolTechs samägda bolag ASRE tecknar order i Kina som ger 122 MSEK under avtalets löptid

  Läs mer
 • SolTech Energy Sweden AB (publ) beslutar om företrädesemission

  Läs mer
 • SolTechs samägda bolag ASRE tecknar order om 3 MW som ger 74 MSEK under avtalets löptid

  Läs mer
 • SolTech Energy får order på 5,7 MSEK från Rexel

  Läs mer
 • SolTech Energy tecknar distributionsavtal med Rexel – en av världens största elgrossister

  Läs mer
 • ASRE tecknar kinesisk order på 3,4 MW som ger 4,6 MSEK årligen

  Läs mer
 • Ny strategi för finansiering av solenergianläggningar i Kina

  Läs mer
 • Ytterligare 1 MW är nu anslutet till elnätet i Kina och genererar intäkter

  Läs mer
 • Stockholms Stad installerar SolTechs semitransparenta solceller som tak på K-märkt byggnad

  Läs mer
 • SolTechs ASRE tecknar ytterligare order i Zhejiang provinsen

  Läs mer
 • SolTech Energy installerar anläggning åt Benders

  Läs mer
 • ASRE tecknar order om 2 megawatt i hemmaprovinsen Zhejiang

  Läs mer
 • Ytterligare 1,39 MW är nu anslutet till elnätet i Kina och genererar intäkter

  Läs mer
 • Delårsrapport Advanced SolTech Sweden AB (publ)

  Läs mer
 • Delårsrapport SolTech Energy Sweden AB (publ) januari – juni 2017

  Läs mer
 • Försäljning av enskilda solenergianläggningar skapar ytterligare kapitaliseringsvägar för ASRE

  Läs mer
 • Bank of China ger SolTechs dotterbolag, ASRE lån på 34 MSEK

  Läs mer
 • SolTech Energy får order på 2,8 Mkr från fastighetsbolaget Karlsviken AB

  Läs mer
 • Affärslägesuppdatering för SolTech Energy Sweden AB (publ)

  Läs mer
 • SolTech Energy´s dotterbolag Wasa Rör får ny VD

  Läs mer
 • Ytterligare 2,89 MW är nu anslutet till elnätet i Kina och genererar intäkter

  Läs mer
 • KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (PUBL). DEN 18 MAJ 2017

  Läs mer
 • Fjärde ordern i Shangyu – ASRE når 47 % av årsmålet

  Läs mer
 • Tre nya kunder i Sverige väljer SolTech ShingEl

  Läs mer
 • Ny kund ser till att ASRE når 43 % av årsmålet 2017

  Läs mer
 • SolTech: Kallelse till årsstämma i SolTech Energy Sweden AB (publ)

  Läs mer
 • Ny kund ger ASRE drygt 39 MSEK under avtalets löptid

  Läs mer
 • Bokslutskommuniké 2016 - Advanced SolTech Sweden AB (publ)

  Läs mer
 • Bokslutskommuniké 2016 - SolTech Energy Sweden AB (publ)

  Läs mer
 • Förhöjda mål för SolTechs dotterbolag ASRE i Kina

  Läs mer
 • ASRE får stororder i Nanjing – ger 300 MSEK under avtalets löptid

  Läs mer
 • Ny order för ASRE i Kina – som nu ligger före lagd plan för 2017

  Läs mer
 • Ny order i Ningbo, Kina – ASRE:s försäljningstakt fortsatt hög

  Läs mer
 • SolTech Energys dotterbolag ingår avtal med Danske Bank i syfte att söka ”grön” obligationsfinansiering för att installera 50 MW i Kina under 2017

  Läs mer
 • Ytterligare 4,66 MW är nu anslutet till elnätet i Kina och genererar intäkter

  Läs mer