Pressmeddelanden (regulatoriska)

 • SolTech Energy får testorder från Power Group S.A.S i Colombia

  Läs mer
 • Affärslägesuppdatering för SolTech Energy Sweden AB (publ)

  Läs mer
 • Ytterligare 3,11 MW är nu anslutet till elnätet i Kina och genererar intäkter

  Läs mer
 • Ytterligare tillskott i orderboken för 2017 års mål för ASRE

  Läs mer
 • Ny order för ASRE i Kina bygger på orderboken för 2017

  Läs mer
 • Nya framgångar för ASRE i Kina - årsmålet om 25 MW i sålda solenergianläggningar är nu överträffat

  Läs mer
 • Prestigeorder för ASRE från Operahuset i Peking

  Läs mer
 • Ytterligare 1,1 MW är nu anslutet till elnätet i Kina och genererar intäkter

  Läs mer
 • Uppföljande order från Jindun Fire-Fighting Equipment, kort efter att SolTechs första anläggning på 4 MW kopplats till elnätet

  Läs mer
 • Nyemissionen av Units i SolTech Energy Sweden AB (publ), övertecknad med 70 %

  Läs mer
 • Åttonde kunden i Ningbo ger cirka 39 MSEK i intäkt över 20 år

  Läs mer
 • Peab första kunden för färgade semitransparenta solceller

  Läs mer
 • Ytterligare 4 MW är nu anslutet till elnätet i Kina och genererar intäkter

  Läs mer
 • Första SolTech ShingEl-anläggningen nu monterad på Myresjöhus

  Läs mer
 • SolTech Energy Sweden AB (publ) – ny information rörande dagens pressmeddelande om ny teckningsperiod

  Läs mer
 • SolTech Energy Sweden AB (publ) offentliggör prospekt, ny avstämningsdag och ny teckningstid avseende tidigare aviserad unit-emission med företräde

  Läs mer
 • 2,84 MW är nu anslutet till elnätet i Kina och genererar intäkter

  Läs mer