Pressmeddelanden (regulatoriska)

 • SolTech Energy får testorder från Power Group S.A.S i Colombia

  Läs mer
 • Affärslägesuppdatering för SolTech Energy Sweden AB (publ)

  Läs mer
 • Ytterligare 3,11 MW är nu anslutet till elnätet i Kina och genererar intäkter

  Läs mer
 • Ytterligare tillskott i orderboken för 2017 års mål för ASRE

  Läs mer
 • Ny order för ASRE i Kina bygger på orderboken för 2017

  Läs mer
 • Nya framgångar för ASRE i Kina - årsmålet om 25 MW i sålda solenergianläggningar är nu överträffat

  Läs mer
 • Prestigeorder för ASRE från Operahuset i Peking

  Läs mer
 • Ytterligare 1,1 MW är nu anslutet till elnätet i Kina och genererar intäkter

  Läs mer
 • Uppföljande order från Jindun Fire-Fighting Equipment, kort efter att SolTechs första anläggning på 4 MW kopplats till elnätet

  Läs mer
 • Nyemissionen av Units i SolTech Energy Sweden AB (publ), övertecknad med 70 %

  Läs mer
 • Åttonde kunden i Ningbo ger cirka 39 MSEK i intäkt över 20 år

  Läs mer
 • Peab första kunden för färgade semitransparenta solceller

  Läs mer
 • Ytterligare 4 MW är nu anslutet till elnätet i Kina och genererar intäkter

  Läs mer
 • Första SolTech ShingEl-anläggningen nu monterad på Myresjöhus

  Läs mer
 • SolTech Energy Sweden AB (publ) – ny information rörande dagens pressmeddelande om ny teckningsperiod

  Läs mer
 • SolTech Energy Sweden AB (publ) offentliggör prospekt, ny avstämningsdag och ny teckningstid avseende tidigare aviserad unit-emission med företräde

  Läs mer
 • 2,84 MW är nu anslutet till elnätet i Kina och genererar intäkter

  Läs mer
 • SolTech Energy Sweden AB (publ) – korrigering av kassaflödesperiod i delårsrapport

  Läs mer
 • SolTech Energy ändrar teckningstid

  Läs mer
 • Myresjöhus lägger testorder på SolTech ShingEl

  Läs mer
 • SolTech Energy offentliggör beslut om nyemission

  Läs mer
 • Sjunde kunden i Ningbo ger ca 67,6 MSEK i intäkt över 20 år

  Läs mer
 • Cixi Huawei sjätte kunden i Ningbo för SolTechs dotterbolag ASRE

  Läs mer
 • Shanghai ny marknad för SolTechs dotterbolag ASRE

  Läs mer
 • SolTech får order från Skanska på semitransparenta solceller

  Läs mer
 • Advanced SolTechs obligation har godkänts för handel på Nasdaq First North Bond Market

  Läs mer
 • Ny order ger starkt avslut på Q2 för SolTechs dotterbolag ASRE

  Läs mer
 • SolTech Energy Sweden AB (publ) genomför riktad nyemission om cirka 11,2 Mkr

  Läs mer
 • Obligationen i SolTechs dotterbolag ASAB tillförde 67 MSEK - 2016 års kapitalbehov i Kina i princip säkerställt

  Läs mer
 • Femte ordern i staden NingBo för SolTechs dotterbolag ASRE

  Läs mer
 • SolTech Energy Sweden AB (publ) kommuniké från ordinarie årsstämma

  Läs mer
 • Fjärde ordern i staden NingBo för SolTechs dotterbolag ASRE i Kina

  Läs mer
 • SolTechs dotterbolag, Advanced SolTech offentligör obligationsprospekt och ansöker om notering av obligationerna på Nasdaq First North Bond Market

  Läs mer
 • Ny order på 25 år för SolTechs dotterbolag ASRE, i Huzhou City i Zhejiang-provinsen

  Läs mer
 • Bryggfinansiering av verksamheten i Kina

  Läs mer
 • Pressmeddelande: Kallelse till årsstämma i SolTech Energy Sweden AB (publ)

  Läs mer
 • Order för SolTechs dotterbolag ASRE i Shangyu City, Kina – som löper över 25 år

  Läs mer
 • Affärslägesuppdatering för SolTech Energy Sweden AB (Publ)

  Läs mer
 • SolTech ShingEl - Ny produkt får order innan lansering

  Läs mer
 • Första ordern under SolTechs samarbetsavtal i ShanXi-provinsen i Kina

  Läs mer
 • BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 – SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (publ)

  Läs mer
 • Samarbetsavtal i ShanXi-provinsen* för SolTechs dotterbolag ASRE i Kina

  Läs mer
 • Uppföljande order för SolTechs dotterbolag ASRE i HeNan-provinsen

  Läs mer
 • Sapa väljer SolTech Energy som exklusiv leverantör för alla solcellsprodukter i Norden och Baltikum

  Läs mer
 • Order i staden ShaoXing för SolTechs dotterbolag ASRE i Kina

  Läs mer
 • Order i staden NingBo för SolTechs dotterbolag ASRE i Kina

  Läs mer
 • Ny order för SolTechs dotterbolag ASRE i Kina

  Läs mer
 • Strategiskt genombrott för SolTechs dotterbolag ASRE i Kina

  Läs mer