Men vår utmaning sträcker sig långt över riksgränserna. I hopp om att påverka klimatet allra mest har vi expanderat till platsen där problemet är som störst — Kina. Där hjälper vi landets fabriker att byta ut traditionella energikällor mot förnybar energi.

Läs mer om Soltech i Kina

Inom koncernen Soltech Energy Sweden AB pågår det ett nära samarbete mellan våra dotterbolag.

Läs mer om våra dotterbolag

Redo att integrera solen i din fastighet?

Kontakta oss för att lära dig mer om solens kraft och hur vi och våra produkter kan göra din fastighet mer självförsörjande, billigare i drift och till en del av morgondagens hållbara samhälle.