16 mars 2020

WeightWatcher innebär att tak som vi tidigare skulle ha avrått kunder från att installera solpaneler på nu kan användas för att utvinna solenergi.