27 november 2019

Taket försörjer huset och bilarna med el