27 november 2019
Taket försörjer huset och bilarna med el