11 februari 2021

Swede Energy har installerat 5000 kvadratmeter sol

Sedan december 2020 är en solcellsanläggning som täcker 5 000 kvadratmeter av taket på Lesjöfors Banddetaljer i Värnamo idrift. Solcellerna är beräknade att producera el som täcker 25 procent av fabrikens årliga elförbrukning.

Soltechs dotterbolag Swede Energy, som är branschledande inom storskaliga solcellslösningar, anlitades och en utredning visade att Lesjöfors Banddetaljer hade optimala förutsättningar för en solcellsanläggning på företagets 7 000 kvadratmeter stora takyta. Processen från analys till en fullt producerande anläggning tog ungefär ett år och i mitten av december driftsattes helt enligt plan.

-Vi har hjälpt vår kund Lesjöfors, som gör fjädrar och banddetaljer till kunder över hela världen, att miljöanpassa deras verksamhet med en solenergianläggning. Det känns otroligt bra då fokus har legat på att optimerat anläggningen utifrån deras verksamhets behov av el och inte utifrån dagens skattelagstiftning ,där Lejöfors nu går över gränsen för skattskyldighet och blir producent med sin anläggning som är betydligt större än de 255 kWp som annars är gränsen. Anläggningen ger Lesjöfors fabrik i Värnamo årligen 25% av sitt totalt behov av el från solcellerna och under sommaren är men helt självförsörjande och driver sin fabrik på 100% solel. Ett gott samarbete med lokala entreprenörer med god kunskap om hela anläggningen och området gjorde entreprenaden till ett riktigt kul case, säger Christoffer Caesar, VD på Swede Energy.

För ungefär ett år sedan tog Lesjöfors Banddetaljer de första stegen i övergången till att använda fossilfria energikällor. Den stora vinsten, utöver sänkta elkostnader, är förstås att investeringen bidrar till att reducera miljöpåverkan. Solcellsanläggningen är en viktig åtgärd i Beijer Alma-koncernens hållbarhetsstrategi.

– Vi ser att allt fler industriföretag strävar efter att minska elförbrukningen och övergå till fossilfria energikällor. Det är dock inte många i vår region som ännu installerat en solcellsanläggning av vår storlek, så vi är glada att vi haft denna möjlighet, säger Marcus Hartvigsson, chef för Lesjöfors Banddetaljer.