21 december 2020

Sverige satsar stort på förnyelsebar energi

I spåren av coronakrisen är det viktigt för Sverige att investera mer i den gröna omställningen. Förra veckan beslutades budgeten för 2021 och av de nya investeringarna som görs kring energisatsningar är det de nya förnyelsebara alternativen som står för den största andelen.

I budgeten ingår statliga kreditgarantier för gröna investeringar i Sverige, som bidrar till att möjliggöra finansiering av samhällsviktiga industriinvesteringar, vilket ökar möjligheterna för en omställning till en mer cirkulär ekonomi och till att nå målen i miljömålssystemet och det klimatpolitiska ramverket. Kreditgarantierna föreslås kunna ställas ut under flera år med start under 2021.

Förändringen är tydlig, den visar på hur återhämtningen från coronakrisen kan bli grön, och skapa bättre förutsättningar för Sverige att nå klimatmålen. Satsningarna främjar bland annat solenergi, energilagring och energieffektivisering.

– Det här är en viktig handling för oss som koncern och våra dotterbolag. Vi och ser både behovet och efterfrågan på storskaliga investeringsstrategier och paket som kan öka tempot för utvecklingen mot mer solenergi. Det bidrar till den gröna omställningen och ger oss en möjlighet att nå de globala klimatmålen, säger Stefan Ölander, VD Soltech Energy.