26 oktober 2020

Stor kapacitetsbrist i elnätet och brist på el beräknas skapa framtida kaos

Som stor aktör på solenergimarknaden följer vi noggrant framtidsutvecklingen. Att vi står inför stora omställningar och utmaningar framöver är tydligt. Under en längre tid har vi i våra kundkontakter ställts inför konkreta utmaningar för att lösa den här typen av problem redan nu.

Tidigare i somras kom rapporter om kapacitetsbristen i södra Sverige som skapar hinder för utbyggnad av verksamheter och möjlighet att köra anläggningar i flera skift. Idag ser vi att problemet spritt även över hela Sverige och att konkreta lösningar för samhällets förändrade behov behöver komma till stånd och att det måste ske snabbt. I en bransch där viljan att göra rätt för den egna energiförsörjningen och där innovationerna samtidigt leder till ett grönare och ett mer hållbart samhälle måste få tydligt gehör och ges den uppmärksamhet som behövs då det även bidrar till att nå målsättningarna för de globala klimatmålen.

Att installera industriella solkraftsanläggningar tror vi är en bra metod för att lösa kapacitetsbrist och få en kostnadseffektiv framtidssäkrad lösning.

För att åstadkomma detta behövs nära dialog med branschen gällande regler och riktlinjer, subventioner, bygglov osv.

Att ha lång erfarenhet och kompetens när man bygger riktigt stora anläggningar är oerhört viktigt och Rickard Lantz på Swede Energy, dotterbolag i koncernen som har över 30 års erfarenhet av kraftanläggningar känner till både de problem och möjligheter som man kan stå inför när man utvecklar en framtidsanläggning.

Det finns också flera nya produkter på solenergimarknaden där PPA anläggningar (power purchase agreement) nu vinner mark också i Sverige.

– Att bli självförsörjande på egengenererad el med nya finansieringslösningar och produkter är mycket efterfrågat just nu då frustrationen för elmarknaden idag är stor, säger Rickard Lantz, försäljningschef Swede Energy. 

Solenergimarknaden växer snabbt och för att möta de behov som finns redan idag så behöver fler solenergiprojektörer utbildas och komma ut på marknaden. Soltechs dotterbolag Soltech Sales&Support är med och utbildar och ger praktik till framtidens solprojektörer och det är särskilt kul att konstatera att från första kullen där Marcus Svensson utbildade finns nu Mikael som leder 2020 års elever mot solen.

Att vi är med och integrerar solen i vardagen på alla plan i samhället känns oerhört meningsfullt och är en del av vår vision.

Läs mer om våra stora projekt