5 december 2018

SolTechs ordförande kommenterar försäljning av aktier i bolaget för nära 770 000 kronor

Under perioden 30 oktober till och med 5 november 2018, har styrelseordförande Frederic Telander sammanlagt, personligen och via bolag, sålt 91 736 aktier i SolTech Energy Sweden AB (publ). Av dessa har 30 207 aktier sålts över marknaden och 61 529 aktier i form av en privat transaktion till en större strategisk investerare. Totalt motsvarar detta sammanlagt nära 770 000 kronor eller cirka 6,28 procent av ordförandens ägande i bolaget. Efter försäljningen uppgår ordförandens innehav, privat och inklusive eget bolag, till 1 368 294 aktier. Försäljningarna som i laga ordning anmälts till Finansinspektionen, har skett i syfte att delfinansiera personliga åtaganden och en pågående bostadsrenovering.

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, ordförande, SolTech Energy Sweden AB (publ) Tel; 08-441 88 46. Mail: frederic.telander@soltechenergy.com

Om SolTech Energy

SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Mer info på: www.soltechenergy.com.