6 september 2019
SolTechs koncernchef, Stefan Ölander, presenterar vår spännande förvärvsstrategi samt SolTech i Kina