6 september 2019

SolTechs koncernchef, Stefan Ölander, presenterar vår spännande förvärvsstrategi samt SolTech i Kina