10 februari 2021

Soltechs innovationschef Anna Svensson är nominerad till priset Women Powering Smart Energy Award 2021

Soltechs innovationschef Anna Svensson är nominerad till priset Women Powering Smart Energy Award 2021 i kategorin BD & Innovation. Syftet med priset är att uppmärksamma kvinnornas hårda arbete och engagemang i energibranschen med förhoppning att också fungera som en inspiration för andra som följer en liknande väg.

Grattis till nomineringen Anna! Hur känns det att bli nominerad?

– Klart att det är roligt att allt arbete vi gjort uppmärksammas och såklart en stor ära att bli nominerad. Roligast är ändå följden av nomineringen, att man omges av andra fantastiska kvinnor inom andra områden inom smarta energi system/lösningar som inspirerar varandra och gör att man knyter nya kontakter till möjlighet till samarbete att skapa ännu bättre system och produkter.

Hur fick du inspiration till att utveckla solceller?

– Dels från att det finns en otrolig potential i solenergi. Skulle vi kunna ta tillvara på all den solenergi som når jorden under två timmar skulle vi kunna försörja hela jordens energibehov under ett helt år. Och dels för att jag själv tyckte att solpaneler inte var så fina och ville utveckla estetiska solpaneler. Jag sökte mig då till Soltech där jag fick som första uppdrag att ta fram estetiska solpanelslösningar från idé till massproduktion.

Vad är viktigt att tänka på när man skapar en ny innovation och produkt? 

– För att lyckas med en ny innovation och produkt är det viktigt att man är ett team med bred kompetens, det behövs bland annat finansiering, marknad och produktutveckling. I första steget ser man över marknaden och vad det finns för produkter eller tjänster redan. Sen är det viktigt att stämma av lönsamheten i projektet samt att det på sikt även kommer bära utvecklingskostnaderna och ifall det är läge att ansöka om patent eller dylikt inom immaterialrätt. När en planering gjorts och man har ett koncept är det viktigt att göra verkliga tester och samla in all den viktiga återkoppling från användaren, exempelvis från montörer och elektriker. Det är även otroligt viktigt att upphandla bra leverantörer och samarbeten av tillverkningen. Gällande konstruktionen är även viktigt att titta över ekodesignen och livscykelanalysen i produkten, exempelvis att det går att plocka isär komponenterna och återvinna delar, och att man försöker välja hållbara material som är beständiga under lång tid. Självklart är det viktigt att produkterna håller hög kvalité och att aktuella lagkrav och standarder uppfylls och hålls uppdaterade.

Vad behövs för att ta en produkt till marknaden?

– Det är bra om det finns en efterfrågan från marknaden för att få lönsamhet. Gällande produkten i sig är det viktigt att den är validerad, testad, och CE märkt enligt aktuella standarder och regler på vald marknad.

Vilken utveckling ser du inom branschen?

– Jag tror det kommer mer och mer byggnadsintegrerade solenergilösningar för både fasad och tak, alltså att man ersätter ett befintligt byggnadsmaterial med solenergiprodukter. Jag tror även vi kommer se en bredare utveckling av hela energibehovet i fastigheter, industrier och transporter som optimering- och dimensionslösningar, stor och liten lagring och transportlösningar för att gå i linje med rådande samhällsutveckling.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

– Teamet! Det absolut roligaste är mina kollegor och se drivet från alla inom koncernen och i branschen. Det är otroligt spännande och lärorikt att få vara mitt i den elektrifieringsomställning samhället befinner sig i. Och få vara med om att utveckla nya produkter och lösningar för att hjälpa omställningen. En annan väldigt rolig del är att få vara Sverigerepresentant för IEA, International Energy Agency, inom byggnadsintegrerade solpaneler tillsammans med RISE, White Arkitekter och MdH där vi arbetar för att sprida kunskap om BIPV.