2 mars 2021

Soltech sponsrar Arkitekturgalan 2021

Svenska Arkitekter ordnar i år en digital mötesplats för att lyfta och prisa årets bästa arkitektur. En av priskategorierna är Planpriset, vars syfte är att lyfta fram innovationer som tagit sig an en angelägen samhällsfråga.

De nominerade projekten fokuserar på bland annat jämlikhet och hållbarhetsfrågor. Förhoppningen är att priset ska skapa insikt i branschen, och premiera det goda arbetet som många gör, särskilt de som väljer den svårare men nytänkande vägen. Priset kommer delas ut av Soltechs styrelseordförande Anna Kinberg Batra enligt juryns val och motivering.

Arkitekter är viktiga när det gäller förnyelse, utveckling och nya sätt att arbeta på när det gäller att forma det nya gröna samhället och bidra till omställningen. Inte bara för att forma estetiskt tilltalande byggnader, utan för att tidigt se nya möjligheter med nya byggnadsmaterial som t.ex. solfasader som kan komplettera och ersätta befintliga material. De bidrar med viktig kunskap om hur man ska tänka framtidssäkrat kring både nybyggnation och renoveringar för att få in mer förnyelsebara energilösningar i ett tidigt stadie i projekt och utveckling.

Soltech Energys vision är att integrera solen i vardagen, allas vardag vare sig det gäller en privatperson, företagare, kommerisell fastighetsutvecklare en kommun eller hela samhällsutvecklingen. Med dotterbolag som har produkter och lösningar anpassade för alla behov kan vi ta hand om energieffektivsering som går hand i hand med form och funktion. Att arbeta med alla lösningar som står till buds på marknaden idag såväl som helt nyutvecklade innovationer för framtiden är något som vi har lång erfarenhet av. För estetiken och kreativiteten sätter ingenting gränser och våra byggnadsintegrerade fasadlösningar i mer än 40 olika nyanser ger arkitekter och utvecklare ett smörgåsbord av spännande effektiva lösningar som gör både kunderna och den gröna omställningen till vinnare.

Soltech Facade – en fantastisk fasadlösning

Våra solpaneler kan skapa innovativa fasader som ger mycket svängrum för unik design utan att göra avkall på vare sig form eller funktion. Med över 40 olika nyanser kan fasader få ett unikt uttryck och lätt kombineras med andra klassiska material som trä, tegel och betong.
Ta kontakt med oss redan idag så samtalar vi vidare om era framtidsprojekt.

Läs mer om Facade här.
Läs mer och och registrera dig på Arkitekturgalan här.