17 juni 2020

Soltech samarbetspart i RISE projekt

Soltech samarbetspart i RISE projekt om integrerade solpaneler (på prefabricerade byggnader). I veckan beslutades att Statens Energimyndighet beviljar RISE* stöd för att genomföra ett särskilt projekt som ska undersöka hur man kan arbeta med och ta fram affärsmodeller för integrerade solpaneler på prefabricerade byggnader. Det ligger inom ramen för det statliga stöd som ges till forskning, utveckling och innovation inom energiområdet.

Soltech bidrar som rådgivare och experter i projektet via innovationsavdelningen Soltech Labs och projektet kommer också använda sig av produkten Soltech RooF.

Det ligger helt i linje med den utveckling vi vill se i samhället att satsa på olika innovationsprojekt och på så sätt hitta nya gynnsamma lösningar för hur vi kan integrera mer sol i samhället och vardagen både för den enskilda konsumenten till de stora industrierna, säger Anna Svensson, innovationschef på Soltech Energy.

RooFs egenskaper fungerar bra i ett projekt av det här slaget då det finns en upparbetad kunskap i hur en helt integrerad solpanna fungerar på vanliga byggnader och som är lätt att lägga. På så vis passar RooF extra bra i sammanhang som t.ex prefabricerade byggnader där färdiga moduler och installationsmoment är kritiska för att få korta produktionstider och kostnadseffektiva projekt.

*RISE Technology Center AB

Relaterad artikel

Läs även Piteå Science Park artikel om projektet här!