1 januari 2010

SolTech i Norge

Vi har nu glädjen att meddela att vi sålt vårt första system till Norge!

Systemet skall installeras på ett poolhus i Son, söder om Oslo för uppvärmning av poolen men kommer även att vara kopplat till en ackumulatortank för uppvärmning av tappvarmvatten. Poolhuset beräknas vara färdigbyggt och klart för användning till sommaren 2010.

För mer information om SolTech Energy och våra systemlösningar, kontakta bolaget på info@soltechenergy.com alt +46 (0) 8-441 88 40.

För försäljning till Norge, kontakta Henrik Båge på +46 (0)8 441 88 47 eller henrik.bage@soltechenergy.com