21 juni 2017

SolTech får besök av regeringen

Den 21 juni välkomnade SolTech Energy Per Bolund, finansmarknads-, konsument- och biträdande finansminister, till huvudkontoret i Tullinge.
SolTech´s ordförande Stefan Ölander träffade Per Bolund på Danske Banks seminarium om gröna obligationer i april och bjöd in Per till ett företagsbesök.
Under mötet presenterade SolTech sina affärsområden och diskussioner fördes om hur Sverige och världen ska få ännu mer fart på solenergimarkanden.
SolTech lämnade även över en lista på ”motioner” som vi anser bör läggas fram för riksdagen. Dessa motioner var enligt följande:

1.Obligatoriskt med energiförsörjande material/BIPV i nya byggnationer. Bygglov borde ej ges till annat när det är glasfasader

2.För att föregå med gott exempel bör alla installationer på statliga byggnader vara av energiförsörjande material

3.Sol-Rot bör införas och omfatta även solvärme och nya hus

4.Bidragssystemet:

bidrag ges per levererad kWh, inte per installerad Watt
företag bör inte få 30 % då privatpersoner får 20 %
ta bort gränsen på 30 000 kWh för skatteavdrag i deklarationen och inkludera företag