1 december 2009

SolTech Energys system berättigat till bidrag i Spanien

SolTech Energys helägda dotterbolag i Spanien, SolTech Energy Mediterraneo S.L. informerades under 2009 av delstatregeringen i Andalusien att bolagets system är subventionsberättigat för såväl system som installationskostnader. En första SolTech installation i Spanien, erhöll 59 % av den totala kostnaden i subventioner.

I Spanien är själva systemkonfigurationen något mer omfattande i varje fastighet och kan även innefatta ett centralt uppvärmningssystem vilket ofta saknas i spanska hus.

Vi gläds mycket åt detta och ser det som ett bevis för att våra innovativa system och lösningar uppskattas och värdesätts mycket av lokalregeringen i Andalusien (Junta de Andalucía) säger VD Frederic Telander. Vårt estetiska systemutförande för att tillvarata den energi som solen genererar, kombinerat med lång livslängd och stor flexibilitet till sammankoppling med redan befintliga energisystem är ytterligare viktiga faktorer som värdesätts av de styrande i regionen, fortsätter Frederic.

För mer information om vår verksamhet i Spanien, kontakta Fredric Telander på 08-441 88 46, eller frederic.telander@soltechenergy.com.

För försäljning i Spanien och Portugal, kontakta Andreas Telander, +34 952 665 954 eller andreas.telander@soltechenergy.com