9 december 2010

SolTech Energy utökar sitt försäljningsnätverk ytterligare

SolTech Energy har tecknat Återförsäljar respektive Agentavtal med Axson Svenska AB och Valesco Teknik AB, som båda kommer att marknadsföra och sälja SolTechs System i Göteborg och i Stockholm.

Axson Svenska AB är moderbolag i en grupp av företag vars affärsidé är att marknadsföra maskiner, verktyg, kontrollutrustning, produkter och tjänster för förnyelsebar energi www.axsonsvenska.se

Valesco Teknik AB erbjuder miljövänligt, kostnadseffektivt och innovativt ytunderhåll inom två affärsområden, Valesco Building Services och Valesco Traffic Services www.valescoteknik.com

Det ingår som ett led i vår strategi att öka antalet återförsäljare i landet, med målsättningen att slutligen bli rikstäckande. Vi lägger stor vikt vid att våra återförsäljare och agenter har god produktkännedom och kompetens inom såväl marknadsföring som sälj. Det är med stor glädje vi hälsar Axson Svenska AB och Valesco Teknik AB, välkomna i vårt försäljningsnätverk säger VD Frederic Telander i en kommentar.

Det ökande allmänna kundintresset för energibesparande och smarta produkter gör att återförsäljare/agenter och detaljister, i allt större omfattning anpassar sina produkter och tjänster därefter. Såväl Axson Svenska AB i Göteborg som Valesco Teknik AB i Stockholm, har båda lång erfarenhet av marknadsföring och försäljning av energibesparande produkter – ett segment som onekligen är på stark frammarsch avslutar VD, Frederic Telander.