15 augusti 2017

SolTech Energy jämförs med Tesla i NyTeknik

Det är inte bara Tesla som satsar på att taket självt ska generera el. Två svenska företag har utvecklat takpannor med integrerade solceller.

https://www.nyteknik.se/energi/svenska-takpannorna-genererar-sin-egen-el-6859088#conversion-122831618