18 januari 2011

SolTech Energy i Sydkoreansk TV

SolTech Energys solenergiteknik och produkter har förevisats och demonstrerats i ett inslag om förnyelsebar energi i sydkoreansk TV. Inslaget sändes nationellt i sydkoreanska motsvarigheten till SVT, av Korean Broadcasting System (KBS), som är landets största TV station.

Inslaget föregicks av ingående intervjuer med SolTechs VD Frederic Telander och Affärsutvecklare Henrik Båge, på plats i Bolagets lokaler i Tullinge utanför Stockholm.

Inslaget har genererat ett stort antal intressenter, allt från privatpersoner som vill köpa SolTech Flex (vår nyutvecklade luftburna solfångare för sommarstugor och fritidshus) och SolTech System (vår solfångare som också är ett tak eller en vägg), till större koreanska företag, som kommit med regelrätta propåer och förslag rörande försäljning av SolTechs produkter på den sydkoreanska marknaden. Detta representerar onekligen en stor möjlighet för SolTech att snabbt och kostnadseffektivt komma in på den mycket intressanta och expansiva sydkoreanska marknaden, säger Frederic Telander i en kommentar.

Det ökande globala intresset för energibesparande och smarta lösningar, gör att SolTechs produkter ligger helt rätt i tiden! Speciellt intressanta är produkter som representerar en multifunktion – t.ex. SolTech System som både är en solfångare och samtidigt ett tak eller en vägg. Här öppnar sig helt nya segment, som nybyggnation och renovering eftersom produkten samtidigt också är ett byggmaterial! Den sydkoreanska marknaden har över 45 miljoner invånare, är världens trettonde största ekonomi och är mycket expansiv. Det är med stor glädje och stolthet vi nu tar oss an detta intresse, som också är en bekräftelse på SolTechs teknologi och metod, i syfte att finna en eller flera passande samarbetspartners på den sydkoreanska marknaden, avslutar, Frederic Telander.

Kontakt:

Frederic Telander, VD, SolTech Energy Sweden AB (publ), Mekanikervägen 12, SE- 146 33 TULLINGE. Tel: 08-441 88 40, E-post: frederic.telander@soltechenergy.com Web: www.soltechenergy.com