19 januari 2011

SolTech Energy bygger upp eget montage/Installationsteam

SolTech Energy bygger upp ett eget montage och installationsteam, i syfte att öka flexibiliteten, effektiviteten och lönsamheten i samtliga montage och installationsarbeten. För att bygga teamet, har Bolaget anställt Christer Larsson, som är mycket erfaren och tidigare har byggt upp en liknande enhet hos en ledande takinstallatör i Mälardalen.

SolTech Energy bygger upp ett eget montage och installationsteam, i syfte att öka flexibiliteten, effektiviteten och lönsamheten i samtliga montage och installationsarbeten. För att bygga teamet, har Bolaget anställt Christer Larsson, som är mycket erfaren och tidigare har byggt upp en liknande enhet hos en ledande takinstallatör i Mälardalen.