2 december 2020

”Solrot hos Soltech”

2021 närmar sig och efter nyår väntas regeringens förslag om ett nytt avdrag för gröna investeringar gå igenom – i syfte att underlätta klimatomställningen.

Efter årsskiftet blir det möjligt att få skattereduktion på kostnader för att installera solceller, lagra egenproducerad energi och för laddningspunkter till fordon. Skattereduktionen kommer att hanteras som rut- och rotavdraget, vilket innebär att köparna får del av lättnaden direkt på fakturan. Avdraget gäller privatpersoner med villor, radhus och bostadsrätter.

Skattereduktionen ges för kostnaderna för arbete och material med

  • 15 procent för installation av solceller
  • 50 procent för installation av lagring av egenproducerad elenergi
  • 50 procent för installation av laddningspunkter till elfordon
  • Skattereduktionen får uppgå till högst 50.000 kronor per person och år och är utöver rut och rot
  • Skattereduktionen omfattar också materialkostnader för installationen

Företag och bostadsrättsföreningar omfattas inte av det nya avdraget utan behåller sin subvention på 10% som tidigare.

– Det här är en mycket välkommen förändring som kommer gynna alla som går i solenergitankar. Den tidigare långa väntan på besked om ett bidrag försvinner. Nu blir det enkelt och tydligt för varje fastighetsägare som vill få lägre energikostnader och göra en grön solsatsning, säger Anders Olsson på Soldags.

Soldags är Soltechs dotterbolag som enbart fokuserar på behov och lösningar för privatpersoners fastigheter. Hela bolaget står beredda att ta emot nya kunder och ge förslag på säkra, kvalitativa lösningar som passar varje fastighetsbehov.

Även möjligheter för laddning till fordon och lagringsfrågor av egenproducerad el tar vi hand om hos Measol där man förberett och har full fokus på att ge råd om bra lösningar.

Om du vill använda det gröna rotavdraget behöver du som privatperson inte göra något.
Du betalar en faktura där 15 procent redan är bortdraget.

Enkelt, effektivt och energismart!

Fri offert och rådgivning kring solenergi får du av https://soldags.se

Fri offert och rådgivning kring laddlösningar får du av https://merasol.nu/kontakt/#offert

Läs mer om Soltechkoncernen https://soltechenergy.com

Läs mer avdraget på Skatteverkets hemsida.