16 april 2020

Solen central i hållbar energiutveckling

Mitt i rådande global pandemi finns ändå ett antal solglimtar i tillvaron. Våra förändrade beteendemönster med bland annat återhållen konsumtion och minskade transporter har lett till märkbara positiva värden för klimatet –en tydlig ögonöppnare att det går att förändra världen bara man vill.

Nu har vi chansen att fundera på hur vi kan ställa om till ett mer fossilfritt liv med energieffektiva helhetslösningar och klimatsmart design.

– Möjligheterna är många och solenergins kraft oändlig och inom vår koncern ser vi att både våra kunder och svenskarna som helhet visar ett ökat intresse för solenergilösningar. Att ”se om sitt hus”, bli mer självförsörjande och också och ta mer ansvar för sitt eget fotavtryck har ökat den senaste tiden. Regeringen har också noterat det stora intresset och skjuter till ytterligare 200 miljoner i investeringsstöd, säger Stefan Ölander, VD på Soltech

Att integrera solen i vardagen är inte svårt och det finns lösningar som är effektiva för alla fastighetstyper och behov – helt integrerade lösningar med ett soltak eller solfasad, med tillbehör som laddning till elbilen eller en lösning som alstrar energi på ett uthus. Att investera i solceller är en både trygg och långsiktig investering. I Vattenfalls studie ”Solrapporten” uppges 6 av 10 svenskar kunna tänka sig att installera solceller inom det närmaste året. Myten att det är kostsamt och bara för teknikintresserade börjar också ge med sig och man ser det mer och mer som en bra klimatinvestering för sig själv och samhället.

– Visst kan en solenergilösning vara en stor investering i dessa Corona-tider där många oroar sig för sin privatekonomi. Just därför är det extra viktigt att se över sina kostnader. Sänkta elkostnader på en tusenlapp i utbyte mot en hundralapp extra i räntekostnader (per månad) på sitt bolån kan vara en bra fördel, och än mer om man planerar för en framtid där månadsintäkterna blir lägre, vi rådgör med kunderna vilken investering och lösning som blir bäst för dom säger Anders på Soldags som är ett av bolagen i Soltech koncernen.

Soltech är helhetsleverantören som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solcellslösningar för alla behov och integrerar solen i vardagen. Vi arbetar för 2030 målen med fokus på nummer 7 – Hållbar energi för alla. Det gör vi tillsammans med våra bolag som har lång erfarenhet, gedigen kunskap och kan allt om tak och fasader.
Vill du läsa hela Vattenfalls ”Solrapport” hittar du den här .