31 maj 2018
Se Frederic Telanders presentation på Financial Hearings som han höll den 23/5