21 november 2016

Så tar regeringen bort skatten på solel

Regeringen har arbetat intensivt för ge solelen bästa möjliga villkor. Regeringens ambition är att helt ta bort skatten på den solel producenten själv förbrukar förutom för de allra största anläggningarna. Regeringen ger nu besked om en väg framåt i tre steg. Regeringen och Vänsterpartiet är överens om dessa åtgärder.

Artikel

SolTech Energy´s tankar kring regeringens beslut:

En självklar sänkning.
Regeringens sänkning av skatt på solel är ett självklart beslut för regeringens och Sveriges trovärdighet inom klimatfrågan.
Det är mycket anmärkningsvärt att skatten överhuvudtaget kom till och att den ska gälla i 7 månader till. Det skadar svensk solenergi.