25 maj 2015

Regeringen drar tillbaka kritiserad proposition om förnybar el

I fredags drog regeringen tillbaka sin proposition om förnybar el och elcertifikat, som överlämnades till riksdagen i april 2015. Propositionen har fått mycket kritik, framförallt frågan om beskattning av förnybar el som företag och fastighetsägare producerar och förbrukar själva. Energiminister Ibrahim Baylan meddelade i samband med återkallandet att regeringen inom de närmsta veckorna ska återkomma till riksdagen med en ny proposition.

Vi behöver långsiktiga spelregler för omställningen av energisystemet och regeringen har gång efter annan upprepat att Sverige ska vara ett föregångsland och leda klimatomställningen. Därför hoppas vi att det nya förslaget ska stödja en utbyggnad av solenergin och ge fart till det stora intresse som finns, säger Frederic Telander, VD SolTech Energy.

Läs mer här:

http://www.regeringen.se/sb/d/20184/a/259499
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article20840051.ab