26 november 2008

Nytt solenergisystem på marknaden

Nu lanseras solenergisystemet SolTech System i Sverige.

Ett modernt solenergisystem som, i motsats till befintliga solenergilösningar på marknaden, integreras helt i byggnadens tak eller fasad. Bakom satsningen står företaget SolTech Energy i Tullinge, strax söder om Stockholm.

SolTech System är ett luftbaserat solenergisystem, vars teknik bygger på flerårig forskning vid KTH. Istället för traditionella takpannor i betong eller tegel läggs takpannor av glas. Solen kan då skina in på den speciella duk som ligger under och absorberar solstrålarna. Under absorbatorduken byggs ett antal balkar som bildar en luftspalt där luften värms upp och cirkuleras med hjälp av en patenterad teknik. Energin som bildas leds därefter in i huset och integreras med husets befintliga uppvärmningssystem såsom exempelvis en bergvärmepump, en luftvärmepump eller en panna (olja, pellets, el, m.fl.).

Vi har testat systemet på ett antal fastigheter under ett par års tid och resultaten är till och med över våra förväntningar. Systemet har visat sig generera omkring 350 kWh per kvadratmeter och år, vilket för ett tak på 60 kvadratmeter blir cirka 21.000 kWh per år, säger Mats Vilander VD för SolTech Energy.

SolTech Systemet är anpassat för att kunna monteras på både befintliga och nybyggda hus. I jämförelse med andra solenergisystem på marknaden har systemet en lång livslängd, upp till 40 år.

Intresset är stort för SolTech System från både kommersiella fastighetsägare och privatpersoner. Vi har redan påbörjat ett antal installationer runt om i Sverige. Jag upplever att fler och fler vill ha en miljöanpassad energilösning som inte spär på växthuseffekten samtidigt som de vill minska sitt beroende av att köpa el. Många är trötta på att oroa sig för ökande energipriser, säger Mats Vilander.