2 december 2016

NyTeknik: Ikeabeslut om svenska solpaneler inom kort

”Ikea har sedan några år tillbaka sålt solpaneler i varuhus i Storbritannien, Nederländerna och Schweiz. Många har med spänning väntat på att erbjudandet även skulle lanseras i svenska varuhus.”

Till artikel