5 juni 2017

Nya bevis på att solkraft är billigare än kolkraft

Priserna på solenergi i Indien har fallit till rekordlåga nivåer. Nu stoppar Indien byggandet av flera stora kolkraftverk, totalt nästan 14 gigawatt, det motsvarar all kolkraft i hela Storbritannien.

https://www.di.se/nyheter/prisras-i-indien-nu-ar-solenergi-billigare-an-kolkraft/