20 augusti 2020

Ny rapport från IEA-PVPS för 2019

Sverige ingår i OECDs International Energy Agency (IEA). IEA som grundades 1974 som ett självständigt organ inom OECD. Det grundades på övertygelsen att framtidens energisäkerhet och hållbarhet startar med globala samarbeten.

De olika programmen/samarbetena som drivs har satts samman med över 6 000 experter som spänner över statliga funktioner, akademin och industrin med syfte att sprida information kring forskning och tillgängliggöra kunskap inom olika tekniska utvecklingsområden.

De svenska representanterna består av bland annat ingenjörer, arkitekter och universitetslektorer I IEA – PVPS ”Task 15” gruppen ingår bland annat Soltechs innovationschef Anna. Gruppen fokuserar på att sprida information och förenkla för byggnadsintegrerad solenergi på den svenska och internationella marknaden.

Det är en fantastisk marknad att arbeta med och att få vara en del av ”Task 15” gruppen och driva solenergifrågor med fokus på byggnadsintegrerat är en viktig och intressant möjlighet. Det är kul att se att fler och fler produkter poppar upp som visar att det finns snygga och annorlunda sätt att tillföra energiförsörjning till fasader och tak, säger Anna Svensson, innovationschef på Soltech.

Läs hela rapporten här