24 juni 2020

Nu är hon invald – Anna Kinberg Batra ny styrelseordförande i Soltech Energy

Soltech Energys bolagsstämma valde under onsdagen in Anna Kinberg Batra som ny styrelseordförande. Intresset för solenergi växer och koncernen Soltech Energy har en tillväxtstrategi som behöver stark drivkraft, engagemang och nytänkande i en bransch på uppgång.

För många är Anna Moderaternas första kvinnliga partiledare. Men det är inte främst den politiska bakgrunden som gjorde att hon tillfrågades för ordförandeposten utan snarare hennes erfarenheter och kompetenser från näringslivet, strategiska synsätt, nätverk och breda samhällsintresse.

– Soltech har satt mycket höga mål för tillväxt under de kommande fem åren. På denna resa ser vi det som en stor tillgång att få in Anna som ordförande då hennes kompetens och driv kommer komma väl till pass mot alla slags olika målgrupper, säger Stefan Ölander, VD Soltech Energy.

I kölvattnet av pandemin ser vi inom Soltechkoncernen ett fönster där ökad förståelse för vårt sätt att leva och konsumera verkligen kan bli en miljövinst på både kort- och lång sikt och något som möjliggör intresse för ambitiösa investeringar i solenergi.

För koncernen och de idag åtta dotterbolagen kommer Annas och resten av styrelsens engagemang vara mycket välkommet då koncernen står inför många utmaningar framöver för att kunna växa med full kraft och vara med och ställa om till mer solenergi i samhället.

– I Sverige är vi bara i början av den enorma solpotential som finns och det känns mycket meningsfullt att kliva in i Soltech som både leder och driver förändring för att skynda på integrationen av mer förnyelsebar energi i samhället. Under våren har jag lärt känna företaget och satt mig in i branschen och ser redan stora möjligheter till positiv utveckling framåt, säger Anna Kinberg Batra, Styrelseordförande Soltech Energy.

Om Anna Kinberg Batra

Anna Kinberg Batra var Moderaternas första kvinna som partiledare och har även bl.a. varit finansutskottets och EU-nämndens ordförande, energipolitisk talesperson, sakkunnig i statsrådsberedningen och ledare för partiets första kontor i Europaparlamentet. Hon har examen från Handelshögskolan i Stockholm och har utöver politiken tidigare bl.a. varit informationschef på Stockholms Handelskammare, projektledare på Universum och Prime, styrelseledamot i Avanza pension, rådgivare till SSE Business Lab samt medgrundare till Nova Talent och Jobline/Monster. I dag arbetar hon som föreläsare, författare och rådgivare till företagsledningar, Sweden-India Business Council och McKinsey & Co. Hon har styrelseuppdrag i Swedish Space Corporation, Collector och SJR samt skriver krönikor i Dagens Industri. I samband med tillträdet köper Anna Kinberg Batra även aktier i Soltech.