3 november 2020

Negativa elpriser förväntas bli vanligare

Den 10 februari 2020 hände det för första gången, när regn, blåst och höga temperaturer gjorde att elpriset sjönk under nollstrecket. För andra gången hände det natten till den 1 november 2020, då en storm åter fick elpriset att sjunka under noll – med negativa elpriser som följd. Sådana scenarier inträffar oftast när det blåser rejält i större delen av Sverige, samtidigt som elbehovet är lågt – t ex nattetid och under perioder under vinterhalvåret med milt väder och därmed lågt behov av el för uppvärmning av hus och fastigheter.

FÖR MYCKET VIND PRESSAR ELPRISET
Stormar och allmänt blåsigt väder är vanligast under höst och vinter, vilket tenderar att pressa elpriset till bottennivåer. Historiskt har elpriset varit lägst under sommaren, specielllt månaderna maj och juni, men aldrig under nollstrecket med negativa elpriser.

FÖR MYCKET VATTEN PRESSAR OCKSÅ ELPRISET
Andra påverkande faktorer som bidrar till låga eller negativa elpriser på elhandelsbörsen Nordpool är även att vattenkraftverkens dammar och magasin är välfyllda, och att våra nordiska grannländer, men även norra Europa, samtidigt också har ett lågt elbehov där elförbrukarna inte använder så mycket el.

LITEN INVERKAN FÖR DE FLESTA ELABONNENTER
Ett normalt hushåll, t ex i lägenhet eller villa, märker inte mycket av dessa låga bottennivåer för elpriset. Har hushållet ett vanligt rörligt elavtal är det förstås positivt med låga elpriser, men det rörliga elpriset beräknas som ett genomsnitt över en månad. Om hushållet istället har ett fast elavtal påverkas elpriset inte alls. Det är endast kunder som har timpris i sina rörliga elavtal, som kan se en ordentlig effekt på sin kommande elräkning.

NEGATIVA ELPRISER KOSTAR ÄNDÅ
Nu är det så att det slutliga priset för elen inte bara är själva elpriset. Den elabonnent som har ett timprisavtal kommer visserligen att få lägre pris, men det tilkommer energiskatt på elpriset och även en del andra avgifter, t ex elhandelsbolagens påslag (deras intäkt) samt kostnad för elcertifikat.

VANLIGARE MED VOLATILA ELPRISER
Vi kommer i framtiden att se fler rekord inom elproduktionen där svensk vindkraft är det energislag som producerar mest el – d v s mer än vattenkraften eller kärnkraften var för sig. Och riktigt blåsiga dygn kommer troligen nya produktionsrekord att noteras. Elmarknaden i Sverige kommer att få vänja sig vid volatila elpriser.

VINDKRAFTVERK SLÅS UT
Vissa vindkraftverk brukar slås ut och sluta producera el, eftersom de stoppas automatiskt vid för stor belastning. De är inte byggda för att klara alltför hårda eller turbulenta vindar. Bästa förutsättningar för vindkraften är om det blåser måttliga vindar. Men trots att årets båda stormar slog ut en del vindkraftverk, så kunde elpriset falla under nollstrecket.

SOMMAREN BJUDER PÅ MINDRE VIND OCH MER SOLENERGI
Under sommarhalvåret blåser det i regel betydligt mindre, vilket innebär att elen från vindkraften helst bör kompenseras med något annat förnybart energislag. Då ligger solenergi nära tillhands, eftersom solinstrålningen är som störst under vår, sommar och tidig höst. I norra Sverige är förutsättningarna för solceller mer gynnsamma än vad de flesta tycks tro – för dels är solen ovanför horisonten under längre tid än i södra Sverige – och dels är temperaturen lägre, vilket ökar solcellernas verkningsgrad med några procent. Samma effekt uppnås i hela Sverige på våren och hösten, då temperaturen också lägre än på sommaren.

SOLEL TILL FAST PRIS
En avgörande fördel för solenergin är att den till stor del egenförbrukas inom fastigheten på vars tak solcellerna är installerade, vilket innebär att fastighetsägaren inte behöver bry sig om tillfälligt låga eller negativa elpriser på elmarknaden. Takbaserade solcellsanläggningar har fördelen att slippa den stora volatiliteten, som annars kännetecknar elmarknadens priser. Solelen levereras istället till ett fast elpris under hela solcellsanläggningens livstid. För solcellsparker är förutsättningarna annorlunda, eftersom de är anslutna som kommersiella energiproducenter till elnätet.

SOLENERGI OCH VINDKRAFT GER EN BRA FÖRNYBAR ENERGIMIX
Sammantaget ger det goda förutsättningar för att solenergin kan komplettera vindkraften på ett mycket bra sätt – även om det mitt på sommaren kan finnas viss risk för låga elpriser, till följd av lägre energibehov inom industrin i kombination med lägre elanvändning inom hushållen. Men det kompenseras mer än väl av ett betydligt större elbehov under övriga delen av sommarhalvåret – samt att Sverige kan exportera överskottselen till alla våra europeiska grannländer. Dessutom kan ju en stor del av solelen från eget tak egenanvändas, vilket sällan är fallet för elen från vindkraftverk.

ÄVEN VATTENKRAFTEN ÄR FÖRNYBAR
Inom Soltech-koncernen finns goda möjligheter att förse både hushållen i villa och flerbostadsfastigheter, samt kommersiella och industriella fastigheter, med solcellsanläggningar. Det ger en stabil energiförsörjning, som till stor del kan egenförbrukas inom fastigheten. I kombination med tecknande av elavtal med elhandelsbolag som erbjuder ”virtuella” lagringsmöjligheter av sommarens överskottsel från solceller i vattenkraft – d v s där solenergin från sommaren ”sparas” i vattenkraften för eluttag till vintern – så finns möjligheten att uppnå det bästa från två världar – solenergin och vattenkraften i god förening.

Artikel skriven av Ulf Wengeler.