1 juli 2021

Låt inte solen skymmas av skattegränser

Idag höjs gränsen för skatt på egenproducerad el. Den tidigare skattegränsen på 255 kW höjs nu till 500 kW. Detta innebär att fler större solcellsanläggningar undantas från energiskatten.

Dagens höjning kommer att motivera fler större fastighetsägare, industrier och lantbrukare att investera i förnybar energi. Men mer behöver göras.

Skattegränsen på egenproducerad energi har många gånger bromsat stora satsningar på grön energi och gör att vi ligger efter andra länder när vi istället hade kunnat vara ett föregångsland. För investeringsvilja finns, men det krävs att politiken också hänger med.

– Det är näringslivet som driver den gröna omställningen, men Sverige har fortfarande långt sämre villkor än konkurrerande grannländer. Det gör att solenergin i Sverige endast står för 1 procent av elproduktionen, jämfört med 3 procent i Danmark och närmare 10 procent i Tyskland. Dagens höjning av gränsen när skatt börjar tas ut är ett steg i rätt riktning, men det är hög tid att politiken avskaffar straffskatten på större solinvesteringar helt, säger Anna Kinberg Batra, styrelseordförande Soltech Energy.