15 november 2019
Läs Aktiespararnas analysguides kommentar om SolTechs nya mål