9 juni 2023

Kommentar med anledning av SVT:s inslag 7/6

I ett inslag i SVT den 8 juni lyder rubriken: ”Energimarknadsinspektionen om varför små producenter av solel måste börja betala”. Detta är en felaktig formulering som kan leda till oro.

Bakgrunden till att detta uppmärksammas nu är att konsumenter har börjat informeras om Energimarknadsinspektionens (Ei) offentliggörande från tidigare i vår att myndigheten anser att elnätsföretagen inte längre ska följa den del av ellagen som uppmanar dem att ge reducerad nätavgift till små elproducenter (under 1,5 MW).

Ei:s beslut ledde till att flera större elnätsföretag (Vattenfall, Ellevio och Eon) gemensamt tolkade beslutet som att elnätsavgiften endast ska höjas för de som har en större säkring för inmatning till nätet, alltså långt större än en vanlig villaanläggning. Detta kommer med största säkerhet alltså inte innebära någon förändring för vanliga hushåll eller för större mikroproducenter t. ex. lantbrukare. Något även Eon tydliggör i artikeln:

– Vi tycker att Energimarknadsinspektionens beslut är för otydligt och vi kommer inte göra några förändringar just nu, varken för vanliga hushåll eller större mikroproducenter, säger Gustav Wengen, avdelningschef Energidistribution på Eon.

Vi inom Soltechkoncernen känner oss trygga med de uttalanden som de stora elnätsföretagen gjort att inte höja elnätsavgifterna. Samma information har också givits till branschföreningen Svensk Solenergi under ett möte den 12 april som det går att läsa mer om här.

Soltech bevakar den här frågan och har du frågor kontakta: info@soltechenergy.com